top of page

inspiratie

Zowel in de schilderijen als in de beelden en keramische sculpturen is mijn fascinatie terug te vinden voor (oude) vruchtbaarheidsbeeldjes, vanaf het paleolithicum in Midden Europa, tot in onze tijd - in alle culturen en werelddelen. De rol, die de vrouw in al die culturen heeft gespeeld, wordt daarmee slechts voor een heel klein deel onthuld. De accenten liggen telkens anders: vaak op het doorgeven van leven, het moederschap, maar ook op de rol van echtgenote, minnares, verleidster, van muze, maagd, godin of genezeres. In mijn werk ben ik op zoek naar het wezen van het vrouw-zijn. Soms uit zich dat in het vastleggen van gewone dagelijkse momenten of emoties, soms is het een zichtbaar maken van het ingrijpende proces van zwanger zijn, van sporen die het leven achterlaat.  

Fascinated as I was, 20 years ago, by seeing the original sculpture of the Venus of Willendorf, the paleolithic godess of fertility, I started to reconsider the roles and the image that women have nowadays. I try to visualize all the female aspects of life in my sculptures: women being a virgin, a mistress, a mother, a lover, a muse, a godess, a witch etc. I focus on daily situations, on aspects of aging, on changing of the body, on giving birth, on strenght and vulnarebility.

bottom of page